Tytuł szkolenia

Angielski - Small talk and grand speech (NOWOŚĆ) (poziom średniozaawansowany)

Termin

07-11-2018, 08-11-2018, 09-11-2018

Termin

7-9.11.2018

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć w godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Słuchanie dialogów sytuacyjnych, wywiadów, elementów przemówień etc., i wykorzystanie ich jako źródła struktur dla wypowiedzi uczestników

Liczba uczestników

6-11

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje językowe w zakresie mówienia

Cele

Nabranie większej pewności siebie w mówieniu w kontekście zawodowym i okołozawodowym

Program

Co sprawia największe trudności w mówieniu w języku obcym? - dyskusja. Zadawanie pytań . Reagowanie na wypowiedzi innych. Stworzenie banku przydatnych struktur, o które można oprzeć własną wypowiedź. Jak rozmawiać przy kawie, a jak zaprezentować opinię formalną.