Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski - „Office – e-mail and letter writing” (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

03-07-2019, 04-07-2019, 05-07-2019

Termin

3-5 lipca 2019 r.

Czas trwania

20 godzin lekcyjnych (3 dni)

w godz. 8:15-13:30 (w tym 2 przerwy kawowe)

Forma zajęć

wykorzystanie oryginalnych tekstów, samodzielne przygotowanie listów/e-maili, analiza błędów, ćwiczenia utrwalające

Liczba uczestników

7-11 osób

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

pracownicy administracji zainteresowani szybkim przypomnieniem i utrwaleniem wyrażeń i struktur niezbędnych przy urzędowej korespondencji w formie e-maila lub listu 

Cele

przypomnienie zwrotów, układu i stylu ww. pisemnych wypowiedzi urzędnika 

Program

omówienie dwóch  rodzajów wypowiedzi pisemnych niezbędnych w anglojęzycznych kontaktach urzędnika z partnerami zagranicznymi zarówno w zakresie doboru słownictwa, jak i poziomu formalnego pisma. Przygotowanie banku wyrażeń i  podręcznych, zawsze pomocnych struktur.