Tytuł szkolenia

Angielski - Key legal English (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019

Termin

4-6.12.2019

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć, 4 i 6.12. w godz. 8:00-13:30,  5.12. w godz. 9:45-15:30

Forma zajęć

Praktyczne zadania i ćwiczenia komunikacyjne w zakresie prawa różnych rodzajów, praca z tekstem, słuchanie autentycznych nagrań, dyskusja, elementy tłumaczeń, analiza fragmentów aktów prawnych pod względem treści, struktury, gramatyki i słownictwa.

Liczba uczestników

6-11

Koszt

680.00 PLN

Adresat

Osoby zajmujące się, np. od czasu do czasu albo coraz częściej, tematyką prawniczą w języku angielskim

Cele

Zapoznanie uczestników z typowym słownictwem i stylem używanym po angielsku w tekstach i nagraniach nt. prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego (w tym w ustawach, traktatach i dyrektywach, ale także w sądach i w  orzecznictwie)

Program

Wprowadzanie i przegląd typowych kontekstów oraz przykładów pojawienia się języka prawa w świecie anglojęzycznym; porównanie z sytuacją w Polsce