Tytuł szkolenia

Angielski - Język stosunków międzynarodowych [Foreign Affairs Language I] (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy)

Termin

24-04-2019, 25-04-2019, 26-04-2019

Termin

24-26.04.2019 r.

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć)

24 i 26.04. w godz. 8:00-13:30 i 25.04. w godz. 9:45-15:30

Forma zajęć

Praca z autentycznymi dokumentami, słuchanie nagrań, dyskusje w grupie i podgrupach, case studies, podsumowanie tendencji we współczesnym świecie

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej i inni zainteresowani problematyką stosunków międzynarodowych (przede wszystkim między państwami)

Cele

Wzbogacenie słownictwa i ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych, w tym także tłumaczenia, w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji

Program

Typowe stosunki między państwami, normalizacja stosunków, Czy stosunki między sojusznikami są koniecznie łatwiejsze? Zawieszenie lub zerwanie stosunków dyplomatycznych, sankcje, itd.