Tytuł szkolenia

Angielski - Język prawa międzynarodowego [Foreign Affairs Language II] (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy)

Termin

29-05-2019, 30-05-2019, 31-05-2019

Termin

29-31.05.2019 r.

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć)

29 i 31.05. w godz. 8:00-13:30 i 30.05 w godz. 9:45-15:30

Forma zajęć

Praca z tekstem, case study, elementy tłumaczeń, praca w grupach i parach, dyskusja

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej średniego i wyższego szczebla

Cele

Praca z dokumentami prawnymi (m.in. ONZ; Rady Europy – w tym ECoreign Affairs Language I - tHR; OECD). Zapoznanie uczestników z terminologią prawniczą, usystematyzowanie i utrwalenie słownictwa, aby pracować z dokumentami z tej dziedziny oraz wykorzystywać i sprawnie posługiwać się terminami anglojęzycznymi

Program

Język formalny a język prawniczy, cechy charakterystyczne tekstu prawnego, problem właściwego zrozumienia tekstu prawnego w jęz. angielskim, trudności gramatyczne tekstu prawnego w języku angielskim, najczęstsze problemy w tłumaczeniach, źródła prawa, przykłady traktatów i konwencji (preambuła i artykuły) oraz orzeczeń ECtHR