Tytuł szkolenia

Angielski - Get to the point – key steps to more efficient English (poziom zaawansowany)

Termin

14-11-2018, 15-11-2018, 16-11-2018

Termin

14-16.11.2018 r.

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć, 14 i 16.11. w godz. 8:00-13:30; 15.11. w godz. 9:45-15:30

Forma zajęć

Aktywne zajęcia w grupie z wykorzystaniem oryginalnych nagrań, ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę. Nacisk na mówienie.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby chcące doskonalić swoje umiejętności językowe poprzez poznanie nowych, trudniejszych elementów leksykalnych i gramatycznych

Cele

Przełamanie bariery przejścia z poziomu intermediate na advanced poprzez rozwinięcie wachlarza trafnych struktur i słownictwa dostosowanego do kontekstu. Poprawa umiejętności sprawnego przekształcenia wypowiedzi w taką, która przedstawia sedno sprawy w skondensowany sposób.

Program

Prezentacja i przyswojenie autentycznie przydatnych wyrażeń niezbędnych do wypowiedzi na tematy zawodowe  Phrasal verbs/wyrażenia idiomatyczne, elementy żargonu w języku administracji, podejście związane z istotą sprawy bez zbędnych słów i szczegółów.