Tytuł szkolenia

Angielski - Get to the point – key steps to more efficient English (poziom zaawansowany)

Termin

06-11-2019, 07-11-2019, 08-11-2019

Termin

6-8.11.2019

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć, 6 i 8.11. w godz. 8:00-13:30; 7.11. w godz. 9:45-15:30

Forma zajęć

Aktywne zajęcia w grupie z wykorzystaniem oryginalnych nagrań, ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę. Nacisk na mówienie.

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby chcące doskonalić swoje umiejętności językowe poprzez poznanie nowych, trudniejszych elementów leksykalnych i gramatycznych

Cele

Przełamanie bariery przejścia z poziomu intermediate na advanced poprzez rozwinięcie wachlarza trafnych struktur i słownictwa dostosowanego do kontekstu. Poprawa umiejętności sprawnego przekształcenia wypowiedzi w taką, która przedstawia sedno sprawy w skondensowany sposób..

Program

Prezentacja i przyswojenie autentycznie przydatnych wyrażeń niezbędnych do wypowiedzi na tematy zawodowe Phrasal verbs/wyrażenia idiomatyczne, elementy żargonu w języku administracji, podejście związane z istotą sprawy bez zbędnych słów i szczegółów