Tytuł szkolenia

Angielski - Effective communication, no stress and barriers - jak efektywnie posługiwać się angielskim i ograniczyć stres w komunikacji? (poziom średniozaawansowany)

Termin

03-04-2019, 04-04-2019, 05-04-2019

Termin

3-5.04.2019 r.

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć), godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Warsztaty praktyczne o charakterze aktywizacji. Wszechstronna komunikacja, poparta praktycznymi radami, rozszerzenia słownictwa i „czytanie z kontekstu”. Praca w parach i indywidualnie, zróżnicowane ćwiczenia

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby ze średnią znajomością języka angielskiego które wciąż czują się mało komfortowo używając języka angielskiego i pragną nabrać pewności siebie w efektywnych kontaktach i  porozumiewaniu się

Cele

Ograniczenie i kontrola nad stresem w kontaktach po angielsku. Praktyczna odpowiedź na pytanie: „Dlaczego mam takie trudności, skoro język wydaje się prosty?” Szkolenie na charakter skills-oriented, czyli celem jest praca nad konkretnymi umiejętnościami np.: rozumienie ze słuchu, dochodzenie do znaczenia z kontekstu, krótkie prezentacje i wystąpienia, itp.

Program

Odpowiednie formy gramatyczne, leksykalne i struktury, przykłady audio i ćwiczenia utrwalające, przerobiony materiał. Praktyczne refleksje nad efektywną komunikacją. Wybór przydatnych praktycznych uwag psychologicznych.