Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Angielski - „21st - Century Challenges for the public administration” (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

24-06-2019, 25-06-2019, 26-06-2019, 27-06-2019, 28-06-2019, 29-06-2019, 30-06-2019, 01-07-2019, 02-07-2019, 03-07-2019, 04-07-2019, 05-07-2019

Termin

24 czerwca - 5 lipca 2019 r.

Czas trwania

40 godzin lekcyjnych (10 dni)

w godz. 8:15-11:30 (w tym przerwa kawowa)

Forma zajęć

praca indywidualna, praca w parach i grupach, debaty, panele dyskusyjne, mini-prezentacje na forum grupy

Liczba uczestników

7-11 osób

Koszt

950.00 PLN

Adresat

osoby świadome wyzwań czekających administrację w nadchodzącej dekadzie, pragnące podnieść poziom wszystkich kompetencji językowych m.in. poprzez poszerzenie zasobu słownictwa, nie tylko w dziedzinie związanej bezpośrednio z zakresem swoich obecnych obowiązków zawodowych, ale i innych tematów, które będą kluczowe dla administracji w najbliższym czasie 

Cele

rozwinięcie umiejętności budowanie wypowiedzi – nie tylko krótka wymiana zdań w dyskusji, ale też przedstawianie wielowątkowego stanowiska; ćwiczenie rozumienia ze słuchu (nagrania audio-video osób posługujących się różnymi akcentami); poszerzenie słownictwa; przypomnienie i ćwiczenie bardziej zaawansować struktur językowych 

Program

 każdy dzień kursu poświęcony będzie innemu tematowi przewodniemu (m.in. nowoczesna edukacja, środowisko, rynek pracy, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo, przyszłość Europy, demografia) – podczas każdej sesji uczestnicy poznają zbiór słownictwa związany z danym tematem, wysłuchają lub obejrzą krótki wykład/podcast/wiadomość związany z najnowszymi trendami w danej dziedzinie, przeczytają tekst (fragment dokumentu, artykuł prasowy, fragment książki) oraz będą mieli okazję wypowiedzieć się podczas dyskusji lub w formie symulacji panelu. Każdego dnia wybrana będzie jedna struktura językowa/gramatyczna, która zostanie przećwiczona w kontekście danego tematu. Podczas każdej sesji uczestnicy otrzymają pakiet materiałów ze słowniczkiem pojęć.