Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Aktywny angielski – poziom średniozaawansowany

Termin

19-09-2022

Termin

19 września - 16 grudnia 2022 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych, wtorki i czwartki w godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

Podtrzymanie kontaktu z językiem obcym, wzmocnienie poznanych już wyrażeń i przyswojenie nowych przez pracowników administracji publicznej, którzy czują, że ich angielski nie rozwija się z  powodu braku regularnego kontaktu lub sporadycznego użycia języka.

Efekty szkolenia

Uczestnik kursu uaktywnia swoje zasoby językowe, wzbogaca słownictwo, nabiera większej pewności siebie w kontaktach w języku obcym. Sięga po materiały w języku obcym i potrafi samodzielnie je wykorzystywać. 

Program

Praca w parach, małych grupach. Słuchanie materiałów audio; ćwiczenia utrwalające poznane wyrażenia i struktury, co stanowi podstawę do dyskusji. Oczekiwane aktywne uczestnictwo.

Kluczowym założeniem jest poprawne mówienie w bardziej świadomy sposób. W programie zebrane zostaną różne elementy, które pomogą w uporządkowaniu i rozbudowaniu własnych zasobów językowych. Tematyka społeczna, zawodowa i sprawy dnia codziennego.