Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

Akademia menedżera - szkolenie centralne w Opolu

Czas trwania

15-16.10.2018

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

16

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy od niedawna tj. nie dłużej niż 3 lata kierują pracownikami w terenowych urzędach administracji rządowej (np. kierownicy oddziałów)

Cele

 • poszerzenie wiedzy z zakresu roli menedżera
 • uzupełnienie wiedzy odnoszącej się do kluczowych potrzeb w kontekście zróżnicowanych ról menedżerskich w zarządzaniu zespołem
 • zwiększenie umiejętności stawiania celów i ich kontroli
 • większa światomość osobistego stylu menedżerskiego w zróżnicowanych kontekstach organizacyjnych
 • budowanie osobistej elastyczności w stosowaniu różnych ról w ramach pełnionej funkcji

Efekty szkolenia

 • skuteczne kierowanie zespołem, wyznaczanie celów i egzekwowanie zadań
 • motywowanie pracowników
 • wywieranie wpływu, przekonywanie i komunikowanie się z zespołem i delegowanie uprawnień,
 • zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Program

 • delegowanie, monitorowanie i rozliczanie zadań
 • rozpoznawanie potrzeb pracowników i ich typów motywacji, motywowanie (szczególnie pozafinansowe), pobudzanie zaangażowania
 • rozwijanie i ocenianie pracowników
 • dbanie o atmosferę pracy i kształtowanie kultury organizacyjnej (na poziomie zarządzanego zespołu lub organizacji)
 • stosowanie narzędzi umożliwiających godzenie życia zawodowego z prywatnym