Zakres szkolenia

Zarządzanie projektami

Tytuł szkolenia

AgilePM® Foundation - zwinne zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

25-09-2023, 26-09-2023

Termin

25-26.09.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych w tym egzamin (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: wykład, ćwiczenia, studia przypadków, dyskusje. Szkolenie i egzamin w formie online

Liczba uczestników

15

Koszt

2200.00 PLN

Prowadzący

Wojciech Lelek

Adresat

 • kierownicy projektów oraz zespołów projektowych
 • kadra zarządzająca projektami
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®
 • wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce oraz uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation

Cele

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesu, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki oraz przyswoją wiedzę z zakresu pryncypiów AgilePM a także poznają obowiązki oraz produkty rekomendowane przez DSDM®.

Efekty szkolenia

 • zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań
 • w metodyce AgilePM®, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów
 • umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym
 • oszczędność czasu, spowodowana nabyciem umiejętności, która umożliwia przejrzyste zarządzanie projektami

Program

 • Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Proces DSDM
 • Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 • Produkty DSDM
 • Kluczowe praktyki DSDM
 • Planowanie i kontrola
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation
 • Egzamin AgilePM Foundation

 

Egzamin AgilePM® Foundation: test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań, do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów, egzamin trwa 40 minut, język polski lub angielski.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Certyfikat AgilePM® Foundation ważny jest bezterminowo.