Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

5 kluczowych rozmów kierownika - oczekiwania, rozwój osobisty, rezultaty, konflikt i mediacje

Termin

21-04-2015, 22-04-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

830.00 PLN

Adresat

• kadra kierownicza urzędów • pracownicy komórek ds. kadr i szkoleń • koordynatorzy zespołów projektowych w urzędach

Cele

Doskonalenie umiejętności budowania partnerskich relacji z podwładnymi i współpracownikami

Efekty szkolenia

• poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do podwładnych i współpracowników • podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie z trudnościami prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych

Program

1. Rozmowa jako podstawa komunikacji interpersonalnej

2. Umiejętność prowadzenia partnerskiego dialogu warunkiem prawidłowego zarządzania ludźmi

3. Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy: werbalna i  niewerbalna

4. Identyfikacja indywidualnego stylu komunikowania się z innymi

5. Rozmowa na temat oczekiwań i rezultatów

 • styl kierowania a sposób prowadzenia rozmowy
 • przygotowanie do rozmowy
 • samoocena pracownika a sposób prowadzenia rozmowy
 • wyrażanie szacunku i uznania
 • przekazywanie konstruktywnych uwag krytycznych

6. Rozmowa na temat rozwoju

 • dotychczasowe efekty pracy a kierunki rozwoju pracownika
 • podmioty uczestniczące w procesie rozwoju pracownika
 • przegląd metod i narzędzi możliwych do wykorzystania w procesie rozwoju

7. Kierownik wobec konfliktów

 • tradycyjne a nowoczesne podejście do zjawiska konfliktu
 • strategie rozstrzygania konfliktów – rola menedżera
 • pojęcie mediacji
 • mediacje a negocjacje – podobieństwa i różnice
 • przegląd skutecznych metod mediacyjnych

8. Relacje interpersonalne jako źródło stresu w miejscu pracy

 • typy trudnych współpracowników;
 • sposoby podejścia do ludzi o różnym charakterze;
 • strategie radzenia sobie z presją i manipulacją.

9. Błędy najczęściej popełniane w trakcie prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych oraz sposoby zapobiegania im