Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

5 kluczowych rozmów kierownika - oczekiwania, rozwój osobisty, rezultaty, konflikt i mediacje - praktyczny warsztat

Termin

07-12-2015, 08-12-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza średniego szczebla
 • pracownicy komórek ds. kadr i szkoleń
 • koordynatorzy zespołów projektowych w urzędach

Cele

Doskonalenie umiejętności budowania partnerskich relacji z podwładnymi i współpracownikami

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do podwładnych i współpracowników
 • podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie z trudnościami prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych

Program

 • Rola komunikacji w organizacji
 • Podstawy  komunikacji interpersonalnej kierownika
 • Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy: werbalna i  niewerbalna
 • Identyfikacja indywidualnego stylu komunikowania się z innymi
 • w metodologii SMART9 Communication
 • Rozmowa na temat oczekiwań i rezultatów
 1. przygotowanie do rozmowy
 2. sposób prowadzenia rozmowy
 3. wyrażanie szacunku i uznania
 4. przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Rozmowa na temat rozwoju
 1. dotychczasowe efekty pracy a kierunki rozwoju pracownika
 2. metody i narzędzia możliwe do wykorzystania w procesie rozwoju
 • Kierownik wobec konfliktów
 1. nowoczesne podejście do zjawiska konfliktu
 2. strategie rozstrzygania konfliktów – rola menedżera
 • Relacje interpersonalne w praktyce – studium przypadku (scenki moderowane)
 1. typy trudnych współpracowników
 2. sposoby podejścia do ludzi o różnym charakterze
 3. strategie radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Błędy najczęściej popełniane w trakcie prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych oraz sposoby zapobiegania im