Tytuł szkolenia

Zlecanie usług zgodnie z RODO

Termin

27-03-2020

Termin

27.03.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • inspektorzy ochrony danych osobowych
 • osoby zaangażowane w proces zamówień publicznych
 • radcowie prawni i inne osoby zaangażowane w obsługę prawną urzędu 

Cele

Spowodowanie, aby proces zamówień publicznych przeprowadzany był zgodnie z przepisami RODO.

Efekty szkolenia

 • umiejętność identyfikacji, kiedy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, a kiedy do udostępnienia danych
 • wskazanie możliwych sposób weryfikacji wykonawców m.in. stworzenie kwestionariusza do weryfikacji podmiotu przetwarzającego
 • wiedza, jak redagować i opiniować umowy powierzenia 

Program

 • Przetwarzanie danych osobowych m.in. czy każde umożliwienie dostępu do danych stanowi powierzenie przetwarzania; udostępnienie a powierzenie; powierzenie, czy nadanie upoważnienia; czy i kiedy przetwarzający stanie się odrębnym administratorem
 • Powierzenie przetwarzania danych – kiedy zamówienie usług wymaga zapewnienia zgodności z RODO
 • Weryfikacja potencjalnego usługodawcy – obowiązek czy wybór administratora/wykonawcy
 • Metody weryfikacji przetwarzającego (m.in. ćwiczenie dot. opracowania listy kontrolnej służącej do weryfikacji usługodawców, rola inspektora ochrony danych osobowych)
 • Treść umowy/porozumienia dotyczącego powierzenia przetwarzania danych – negocjowanie, redagowanie, opiniowanie; obowiązkowe elementy treści umowy/porozumienia (m.in. ćwiczenie z wykorzystaniem przykładowych fragmentów umów)
 • Dane osób kontaktowych po stronie zamawiającego i wykonawcy – obowiązki z RODO związane z pozyskaniem tych danych
 • Klauzule społeczne a RODO
 • Obowiązki wynikające z RODO po podpisaniu umowy powierzenia
 • Odpowiedzialność i sankcje związane z RODO