Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

Zastosowanie narzędzi work-life balance w praktyce urzędu - szkolenie centralne w Krakowie

Termin

05-09-2019, 06-09-2019

Termin

5-6.09.2019 - rekrutacja zakończona

Czas trwania

16 godz. dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat, ćwiczenia, miniwykład, dyskusja i analiza studiów przypadku

Liczba uczestników

15

Prowadzący

Dorota Jurzysta

Adresat

Kadra kierownicza i pracownicy komórek kadrowych w urzędach terenowych.

Cele

Zwiększenie skuteczności motywowania pracowników poprzez wdrożenie lub poprawę kultury organizacyjnej (atmosfera w pracy, możliwości rozwoju oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym), a zarazem zwiększenie konkurencyjności pracy w służbie cywilnej względem sektora prywatnego. Urzestnicy poznają wielu różnych rozwiązań z tego zakresu.

Efekty szkolenia

Dzięki udziałowi w szkoleniu członkowie korpusu służby cywilnej, a w szczególności kadra kierownicza i pracownicy komórek kadrowych, zwiększą swoją świadomość w zakresie dotyczącym wykorzystywania narzędzi, które służą godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Podczas szkolenia zostaną przedstawione rozwiązania, które mogą funkcjonować w administracji rządowej.

Program

1. Zrozumieć emocje - rozwijanie samoświadomości emocjonalnej

2. Zarządzanie emocjami – metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej
3. Zarządzanie energią, budowanie dobrostanu i work – life balance
4. Work-life balans
5. Prewencja – kodeks antywypaleniowy
6.Tworzenie strategii zmian