Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym

Termin

23-03-2020, 24-03-2020

Termin

23-24.03.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

14

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Dorota Jurzysta

Adresat

 • dla wszystkich, którzy pracują/będą pracowali z osobami z różnych pokoleń
 • dla wszystkich, którzy chcą poznać uwarunkowania i cechy charakterystyczne dla różnych pokoleń oraz poznać narzędzia poprawiające efektywność współpracy w zespołach o dużej rozpiętości wieku

Cele

 • poznanie podstawowych różnic pomiędzy pokoleniami, poznanie i uświadomienie z jakimi pokoleniami współpracujemy (czyli Baby Boomers przez X, Y, do C)
 • określenie korzyści wynikających z zachowania ciągłości pokoleniowej i budowanie zespołów na bazie zróżnicowania wieku pracowników
 • poznanie zasad budowania zespołu międzypokoleniowego – kontrakt, Wady
 • poznanie i przećwiczenie zasad delegowania i rozliczania i dostosowanie tych zasad do pracowników w różnym wieku

Efekty szkolenia

 • zdobycie wiedzy jak wykorzystać kwalifikacje, kompetencje i umiejętności  pracowników, bo to one są ważne dla firmy, a nie wiek pracowników
 • wypracowanie metod tworzenia warunków dla działania stabilnych, zintegrowanych, zmotywowanych i lojalnych zespołów pracowniczych
 • zdobycie wiedzy i przećwiczenie delegowania, rozliczania i korygowania w sposób dostosowany do cech danego pokolenia

Program

 • Zespół – podstawowe informacje
 • Mozaika pokoleń – cztery pokolenia w pracy
 • Mistrz i uczeń
 • Dialog międzypokoleniowy - rafy i bariery
 • Budowanie zespołu międzypokoleniowego: kontrakt, fazy rozwoju zespołu
 • Kuferek menadżera: delegowanie, rozliczanie, korygowanie
 • Organizacja pracy wspierająca zespoły międzypokoleniowe
 • Budowanie kapitału społecznego jako element zarządzania zespołem w pracy