Tytuł szkolenia

Zarządzanie projektami - szkolenie zamknięte

Termin

17-09-2019, 18-09-2019

Termin

17-18.09.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Prowadzący

Monika Olejniczak

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Rozwój wiedzy i umiejętności uczestników z obszaru zarządzania projektem. Porównanie metodyk prowadzenia projektów.

Program

1. Czym jest projekt? Pojęcia, definicje, role w projekcie
2. Tworzenie projektu (karta pracy, budżet, harmonogram)
3. Prowadzenie projektu: narzędzia, dobre praktyki (zarządzania, komunikacja, dokumentacja)
4. Zmiana w projekcie
5. Ryzyko w projekcie
6. Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami np.: PRINCE2, PMI, IPMA, Agile

  • omówienie i wskazanie na różnice w podejściu oraz możliwe zastosowania

  7.  Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami