Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

What Books Don’t Tell You. How to Really Progress in English (poziom średniozaawansowany niższy)

Termin

06-03-2023, 07-03-2023, 08-03-2023, 09-03-2023, 10-03-2023, 11-03-2023, 12-03-2023, 13-03-2023, 14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023, 23-03-2023, 24-03-2023, 25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023, 31-03-2023, 01-04-2023, 02-04-2023, 03-04-2023, 04-04-2023, 05-04-2023, 06-04-2023, 07-04-2023, 08-04-2023, 09-04-2023, 10-04-2023, 11-04-2023, 12-04-2023, 13-04-2023, 14-04-2023, 15-04-2023, 16-04-2023, 17-04-2023, 18-04-2023, 19-04-2023, 20-04-2023, 21-04-2023, 22-04-2023, 23-04-2023, 24-04-2023, 25-04-2023, 26-04-2023, 27-04-2023, 28-04-2023, 29-04-2023, 30-04-2023, 01-05-2023, 02-05-2023, 03-05-2023, 04-05-2023, 05-05-2023, 06-05-2023, 07-05-2023, 08-05-2023, 09-05-2023, 10-05-2023, 11-05-2023, 12-05-2023, 13-05-2023, 14-05-2023, 15-05-2023, 16-05-2023, 17-05-2023, 18-05-2023, 19-05-2023, 20-05-2023, 21-05-2023, 22-05-2023, 23-05-2023, 24-05-2023, 25-05-2023, 26-05-2023, 27-05-2023, 28-05-2023, 29-05-2023, 30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023, 08-06-2023, 09-06-2023, 10-06-2023, 11-06-2023, 12-06-2023, 13-06-2023, 14-06-2023, 15-06-2023, 16-06-2023, 17-06-2023, 18-06-2023, 19-06-2023, 20-06-2023, 21-06-2023, 22-06-2023, 23-06-2023, 24-06-2023, 25-06-2023, 26-06-2023, 27-06-2023, 28-06-2023, 29-06-2023, 30-06-2023

Termin

6.03 - 30.06.2023 

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych - poniedziałek i środa 15.00-16.30

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

9

Koszt

1350.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Adresatem kursu są osoby, które aktywnie posługują się językiem angielskim (lub chciałyby się posługiwać), uczęszczały na kursy, ale „książkowe rady” nie sprawdziły się w praktyce. Chciałyby zweryfikować i udoskonalić swoje umiejętności w praktyce.  Kurs na poziomie: B1 / B1+

Cele

Udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim: z naciskiem na mówienie i rozumienie ze słuchu, z priorytetem praktycznej komunikacji i metod jej udoskonalenia. Radzenie sobie z błędami (ważnymi i takimi, które można zignorować). Jak to osiągnąć będąc przy tym zrozumianym.       

Program

Po analizie potrzeb grupy, z bogatego spektrum dobrane zostaną najbardziej przydatne materiały. Program kursu zawierać będzie ćwiczenia nad poszerzeniem słownictwa i praktycznych umiejętności językowych. Znajdą się też uwagi praktyczne przetestowane w ćwiczeniach podczas kursu.