Zakres szkolenia

HR i zarządzanie

Tytuł szkolenia

Wartościowanie stanowisk pracy

Czas trwania

7 dni

Forma zajęć

e-learning

Liczba uczestników

bez limitu

Koszt

249.00 PLN

Adresat

Szkolenie skierowane jest do członków zespołów wartościujących oraz do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób zainteresowanych wykorzystaniem wyników wartościowania do kształtowania polityki wynagrodzeń w urzędzie.

Cele

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i najczęstszych błędów w zakresie organizacji procesu wartościowania, a następnie podczas samego wartościowania.

Program

  • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w urzędzie? (1 godzina 43 minuty)
  • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy w służbie cywilnej? (1 godzina 43 minuty)
  • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie? (43 minuty)