Tytuł szkolenia

Warsztaty rozwijania talentów z wykorzystaniem testu CliftonStrenghts – wersja indywidualna

Termin

27-03-2020

Termin

27.03.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat prowadzony metodą gier i symulacji

Liczba uczestników

16

Koszt

1490.00 PLN

Adresat

 • osoby na stanowiskach kierowniczych, które nie zarządzają zespołami

Cele

Poszerzenie świadomości swoich mocnych stron, aby móc wziąć pełną odpowiedzialność za swój rozwój i koncentrować się na osiąganiu mistrzostwa w obszarze swoich talentów.

Efekty szkolenia

 • podniesienie poczucia wartości wnoszonej do zespołu, większa samoświadomość, inspiracje do wykorzystania w życiu osobistym, większe poczucie wpływu
 • lepsze zrozumienie ludzi, większa świadomość, jak zmaksymalizować potencjał zespołu
 • poczucie osobistego wpływu, wiara w osiąganie celów i wyników oraz zwiększona odpowiedzialność za własne decyzje, postawy i działania

Program

 • Diagnoza talentów Test CliftonStrenghts (wersja „Top 5”)
  • 25 minut online, 2 tygodnie przed szkoleniem
 • Warsztat cz. 1: Zrozumieć swoje talenty
  • jak nasze talenty objawiają się w praktyce: w życiu, w pracy, w kontakcie z klientami? W czym jesteśmy dobrzy? Jak możemy podnieść naszą efektywność?
 • Warsztat cz. 2: Zrozumieć zespół
  • analiza talentów w kontekście celów zespołu, utrwalenie nawyków efektywnej współpracy, utrzymanie motywacji do pracy na mocnych stronach, identyfikacja przeszkód stojących na drodze do pracy na mocnych stronach. Jak możemy być bardziej efektywni w zespole wykorzystując swoje indywidualne talenty w codziennej pracy?
 • Warsztat cz. 3: Od refleksji do działania
  • ACTION PLAN – indywidulany i zespołowy
 • Warsztat Follow-up: Zrozumieć zespół 2
  • utrwalenie nawyków efektywnej współpracy, utrzymanie motywacji do pracy na mocnych stronach, identyfikacja przeszkód stojących na drodze do pracy na mocnych stronach