Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Vademecum administracji - studium dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej

Termin

19-03-2020, 20-03-2020, 21-03-2020, 22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020, 08-04-2020, 09-04-2020, 10-04-2020, 11-04-2020, 12-04-2020, 13-04-2020, 14-04-2020, 15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020, 18-04-2020, 19-04-2020, 20-04-2020, 21-04-2020, 22-04-2020, 23-04-2020, 24-04-2020, 25-04-2020, 26-04-2020, 27-04-2020, 28-04-2020, 29-04-2020, 30-04-2020, 01-05-2020, 02-05-2020, 03-05-2020, 04-05-2020, 05-05-2020, 06-05-2020, 07-05-2020, 08-05-2020, 09-05-2020, 10-05-2020, 11-05-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020, 19-05-2020, 20-05-2020, 21-05-2020, 22-05-2020, 23-05-2020, 24-05-2020, 25-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020, 28-05-2020, 29-05-2020, 30-05-2020, 31-05-2020, 01-06-2020, 02-06-2020, 03-06-2020, 04-06-2020, 05-06-2020, 06-06-2020, 07-06-2020, 08-06-2020, 09-06-2020, 10-06-2020, 11-06-2020, 12-06-2020, 13-06-2020, 14-06-2020, 15-06-2020, 16-06-2020, 17-06-2020, 18-06-2020, 19-06-2020, 20-06-2020, 21-06-2020, 22-06-2020, 23-06-2020, 24-06-2020, 25-06-2020

Termin

19, 26 marca; 2, 16, 23 kwietnia; 7, 14, 21, 28 maja oraz 4, 18, 25 czerwca 2020 r. - czwartki

Czas trwania

godz. 14.00-17.15, tj. 12 spotkań po 4 godz. dydaktyczne

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat

Liczba uczestników

30

Koszt

1690.00 PLN

Adresat

urzędnicy zatrudnieni na stanowiskach średniego i wyższego szczebla, w szczególności te osoby, które są pracownikami administracji publicznej od niedawna

Cele

zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w obszarze funkcjonowania administracji publicznej

Program

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 • Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych
 • System i zasady funkcjonowania służby cywilnej
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Etyka, antykorupcja, prawo o ograniczaniu działalności gospodarczej
 • Sztuka skutecznej komunikacji – prosty język
 • System i zasady funkcjonowania służby cywilnej
 • Kontrola (w tym kontrola zarządcza) i audyt
 • Zasady tworzenia prawa w ramach rządowego procesu legislacyjnego
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Ochrona danych osobowych (RODO)
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Zamówienia publiczne

Prowadzący: doświadczeni praktycy zarówno w zakresie pracy w administracji jak i działalności dydaktycznej