Tytuł szkolenia

Trudny klient czy trudny urząd - zasady budowania pozytywnych relacji urzędnika z obywatelem

Termin

26-03-2020, 27-03-2020

Termin

26-27.03.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.30-16.30

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy mający kontakt z klientami

Cele

Wdrożenie spersonalizowanych narzędzi doboru i kierowania personelem oraz rozwój indywidualnego potencjału kierownika.

Efekty szkolenia

 • umiejętność stworzenia dobrej i profesjonalnej relacji z klientem
 • rozbrajanie klientów z negatywnym nastawieniem
 • zrozumienie zachowań klienta i umiejętność dostrojenia reakcji
 • wiele praktycznej wiedzy i rozwiązań

Program

 • Profesjonalizm w obsłudze trudnego klienta w urzędzie:
  • trzy aspekty obsługi klienta
  • sposoby budowania pozytywnego kontaktu z klientem
  • zasady kierowania rozmową z klientem
  • nastawienia i uprzedzenia, pierwsze wrażenie
 • Skąd „bierze się” trudny klient
 • Diagnozowanie typów trudnego  klienta:
  • agresywny
  • perfekcjonista
  • lojalista
  • „piotruś pan”
  • niezdecydowany
  • racjonalista
  • zwycięzca
 • Konflikt z „trudnym klientem"
  • zrozumienie natury konfliktów
  • studia przypadków - analiza
 • Ćwiczenie  „Spotkanie z klientem” - jak dostosować komunikację werbalną i niewerbalną do poszczególnych klientów
 • Nauka kontrolowania siebie i swoich emocji w trudnych sytuacjach
 • „Magiczne zwroty” w relacji z klientem
 • Techniki wywierania pozytywnego wpływu na klientów
 • Obrona przed chwytami manipulacyjnymi, perswazyjnymi i erystycznymi klientów
 • Techniki regeneracji psychofizycznej i wzmacniania systemu nerwowego w trakcie i po pracy