Tytuł szkolenia

Trening radzenia sobie w sytuacjach stresowych - szkolenie zamknięte

Termin

01-07-2019, 02-07-2019

Termin

1-2.07.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Prowadzący

Małgorzata Pelczar

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami w pracy oraz obniżania poziomu stresu.

Program

1. Czym jest stres
2. Odkrywanie przyczyn stresu (wewnętrznych i zewnętrznych), syndromy ostrzegawcze
3. Osobowe uwarunkowania stresu
4. Techniki antystresowe – jak poradzić sobie w sytuacjach stresowych, jak szybko zrelaksować się i usunąć napięcie
5. Metody długofalowego radzenia sobie ze stresem
6. Zarządzanie stresem - pozytywne i negatywne aspekty stresu, kiedy i jak wykorzystać stres
7. Stres zawodowy – przeciwdziałanie, minimalizowanie
8. Unikanie syndromu wypalenia zawodowego
9. Konsekwencje przewlekłego stresu