Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Techniki legislacyjne - szkolenie zamknięte

Termin

18-11-2019, 19-11-2019

Termin

18-19.11.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Poznanie przez uczestników podstawowych zasad stanowienia prawa, w tym etapów procesu legislacyjnego oraz środków techniki prawodawczej.

Program

1. Zasady tworzenia prawa 
2. Proces legislacyjny:

  • organ wnioskujący
  • etap uzgodnień, konsultacji i opiniowania
  • konferencja uzgodnieniowa, komisja prawnicza
  • komitety i rada ministrów

3. Zasady techniki prawodawczej

  • budowa ustawy
  • upoważnienie ustawowe, formy współuczestnictwa
  • środki techniki prawodawczej, jednostki redakcyjne

4. Zasady tworzenia aktów wewnętrznych