Tytuł szkolenia

Rozwiązywanie problemów metodami coachingowymi - warsztat

Termin

24-02-2022

Termin

24.02.2022

Czas trwania

1  dzień  szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca w administracji publicznej i biznesie a także inne osoby zainteresowane podniesieniem jakości swojego życia zawodowego i osobistego.

Cele

Podniesienie jakości umiejętności komunikacji interpersonalnej. Nabycie wiedzy, którą można wykorzystać by rozwiązywać problemy i osiągać rozwiązania w grupach zadaniowych i projektowych.

Efekty szkolenia

Po warsztacie uczestnik będzie umiał:

  • wykorzystać pytania coachingowe w komunikacji z zespołem
  • szybciej i sprawniej rozwiązywać problemy zarówno w życiu zawodowym i prywatnym
  • stosować różne techniki coachingowe w zarządzaniu 

Program

1.Czym jest coaching? – odczarowanie pojęcia.

a/ cele pracy coachingowej

b/ coaching a mentoring

c/ czy mogę być coachem dla moich podwładnych?

2. Rodzaje coachingu i ich praktyczne zastosowanie.

3. Kiedy coaching jest skuteczny?

4. Coaching zespołowy a coaching grupowy – dla kogo?

5. Etapy sesji coachingowej czyli jak działać etycznie i skutecznie?

6.  Wybrane narzędzia coachingowe służące do wypracowania  konstruktywnego rozwiązania albo zmiany nastawienia do problemu - warsztat praktyczny przy czynnym udziale uczestników szkolenia ( na podanych problemach)

a/ metoda Action Learning

b/ poziomy neurologiczne Diltsa

c/ Model GROW

d/ cykl Kolba w aspekcie rozwiązania problemu i pracy zadaniowej