Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Rosyjski - Język rosyjski w praktyce (poziom średniozaawansowany niższy)

Termin

23-09-2019, 24-09-2019, 25-09-2019, 26-09-2019, 27-09-2019, 28-09-2019, 29-09-2019, 30-09-2019, 01-10-2019, 02-10-2019, 03-10-2019, 04-10-2019, 05-10-2019, 06-10-2019, 07-10-2019, 08-10-2019, 09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019, 16-10-2019, 17-10-2019, 18-10-2019, 19-10-2019, 20-10-2019, 21-10-2019, 22-10-2019, 23-10-2019, 24-10-2019, 25-10-2019, 26-10-2019, 27-10-2019, 28-10-2019, 29-10-2019, 30-10-2019, 31-10-2019, 01-11-2019, 02-11-2019, 03-11-2019, 04-11-2019, 05-11-2019, 06-11-2019, 07-11-2019, 08-11-2019, 09-11-2019, 10-11-2019, 11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019, 18-11-2019, 19-11-2019, 20-11-2019, 21-11-2019, 22-11-2019, 23-11-2019, 24-11-2019, 25-11-2019, 26-11-2019, 27-11-2019, 28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019, 08-12-2019, 09-12-2019, 10-12-2019, 11-12-2019, 12-12-2019, 13-12-2019, 14-12-2019, 15-12-2019, 16-12-2019

Termin

23.09-16.12.2019

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek w godz. 8:00-9:45 i czwartek w godz. 8:00-9:30 

 

Forma zajęć

Ćwiczenia praktyczne, zadania sytuacyjne, praca w parach i w grupach, odgrywanie ról. Wykorzystanie projektów i zadań kreatywnych

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji kontynuujący naukę języka rosyjskiego od podstaw i pragnący opanować leksykę dnia codziennego z elementami języka administracji oraz zasady gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym niższym (A2+)

Cele

Koncentracja na głównych działaniach językowych: recepcji, produkcji, interakcji i mediacji na poziomie średniozaawansowanym niższym. Podniesienie kompetencji językowych, które pozwolą na w miarę swobodną komunikację w  języku rosyjskim w zakresie znanych i typowych tematów.

Program

Kurs języka ogólnego na poziomie  A2–A2+ w skali ESOKJ .  Tematyka zajęć: zdobywanie wykształcenia, czynności związane z wykonywanym zawodem, obowiązki, warunki pracy i zatrudnienia, podjęcie pracy, kariera zawodowa, ważne decyzje życiowe. Państwo i społeczeństwo: konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, problemy społeczne, udział w wyborach. Zagadnienia gramatyczne: aspekt czasownika, rekcja czasownika, wyrażenie przyzwolenia, powinności, zakazu, różne formy trybu rozkazującego. Zaimki nieokreślone i przeczące. Praktyczna analiza podobieństw i różnic gramatycznych między językiem polskim i rosyjskim.