Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Rosyjski - Język rosyjski w praktyce (NOWOŚĆ) (poziom zerowy)

Termin

02-10-2018, 03-10-2018, 04-10-2018, 05-10-2018, 06-10-2018, 07-10-2018, 08-10-2018, 09-10-2018, 10-10-2018, 11-10-2018, 12-10-2018, 13-10-2018, 14-10-2018, 15-10-2018, 16-10-2018, 17-10-2018, 18-10-2018, 19-10-2018, 20-10-2018, 21-10-2018, 22-10-2018, 23-10-2018, 24-10-2018, 25-10-2018, 26-10-2018, 27-10-2018, 28-10-2018, 29-10-2018, 30-10-2018, 31-10-2018, 01-11-2018, 02-11-2018, 03-11-2018, 04-11-2018, 05-11-2018, 06-11-2018, 07-11-2018, 08-11-2018, 09-11-2018, 10-11-2018, 11-11-2018, 12-11-2018, 13-11-2018, 14-11-2018, 15-11-2018, 16-11-2018, 17-11-2018, 18-11-2018, 19-11-2018, 20-11-2018, 21-11-2018, 22-11-2018, 23-11-2018, 24-11-2018, 25-11-2018, 26-11-2018, 27-11-2018, 28-11-2018, 29-11-2018, 30-11-2018, 01-12-2018, 02-12-2018, 03-12-2018, 04-12-2018, 05-12-2018, 06-12-2018, 07-12-2018, 08-12-2018, 09-12-2018, 10-12-2018, 11-12-2018, 12-12-2018, 13-12-2018, 14-12-2018, 15-12-2018, 16-12-2018, 17-12-2018, 18-12-2018

Termin

2.10-18.12.2018

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wtorek i czwartek w godz. 8:00-9:45)

Forma zajęć

Ćwiczenia praktyczne, zadania sytuacyjne, praca w parach i w grupach, odgrywanie ról. Wykorzystanie projektów i zadań kreatywnych

Liczba uczestników

6-12

Koszt

990.00 PLN

Cele

Koncentracja na głównych działaniach językowych: recepcji, produkcji, interakcji i mediacji na poziomie podstawowym

Program

Alfabet rosyjski, akcent i intonacja w języku rosyjskim, formy powitania i pożegnania, rosyjskie imiona i imiona odojcowskie, dane osobowe, nazwy krajów i narodowości, nazwy członków rodziny, nazwy zawodów, słownictwo dotyczące miejsca zamieszkania, dni tygodnia, czynności dnia codziennego, formy spędzania wolnego czasu, hobby, wygląd zewnętrzny i charakter człowieka, zdrowie człowieka, zagadnienia gramatyczne w oparciu o składnię zdania prostego. Kurs zakłada również wprowadzenie elementów języka administracji