Tytuł szkolenia

Raising Levels: From Just Communicative to Fluent (Od komunikacji do biegłości w angielskim) (poziom średniozaawansowany)

Termin

06-03-2023, 07-03-2023, 08-03-2023, 09-03-2023, 10-03-2023, 11-03-2023, 12-03-2023, 13-03-2023, 14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023, 23-03-2023, 24-03-2023, 25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023, 31-03-2023, 01-04-2023, 02-04-2023, 03-04-2023, 04-04-2023, 05-04-2023, 06-04-2023, 07-04-2023, 08-04-2023, 09-04-2023, 10-04-2023, 11-04-2023, 12-04-2023, 13-04-2023, 14-04-2023, 15-04-2023, 16-04-2023, 17-04-2023, 18-04-2023, 19-04-2023, 20-04-2023, 21-04-2023, 22-04-2023, 23-04-2023, 24-04-2023, 25-04-2023, 26-04-2023, 27-04-2023, 28-04-2023, 29-04-2023, 30-04-2023, 01-05-2023, 02-05-2023, 03-05-2023, 04-05-2023, 05-05-2023, 06-05-2023, 07-05-2023, 08-05-2023, 09-05-2023, 10-05-2023, 11-05-2023, 12-05-2023, 13-05-2023, 14-05-2023, 15-05-2023, 16-05-2023, 17-05-2023, 18-05-2023, 19-05-2023, 20-05-2023, 21-05-2023, 22-05-2023, 23-05-2023, 24-05-2023, 25-05-2023, 26-05-2023, 27-05-2023, 28-05-2023, 29-05-2023, 30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023, 08-06-2023, 09-06-2023, 10-06-2023, 11-06-2023, 12-06-2023, 13-06-2023, 14-06-2023, 15-06-2023, 16-06-2023, 17-06-2023, 18-06-2023, 19-06-2023, 20-06-2023, 21-06-2023, 22-06-2023, 23-06-2023, 24-06-2023, 25-06-2023, 26-06-2023, 27-06-2023, 28-06-2023, 29-06-2023, 30-06-2023

Termin

6.03-30.06.2023

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - Czwartek 14.00–15.30 

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

9

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Adresatem kursu są osoby, które komunikują się dość efektywnie, ale nie robią dalszych postępów. Utknęły na pewnym poziomie, wciąż jednak czując dyskomfort i barierę przed płynnym posługiwaniem się angielskim. Jest to efekt dość typowy, który można wciąż przezwyciężyć. Kurs na poziomie: B2 / B2+

Cele

Udoskonalenie umiejętności płynnej wypowiedzi, rozmowy, prezentacji, negocjacji, etc. Ograniczenie braku komfortu w praktycznym porozumiewaniu się. Poznanie sposobów radzenia sobie z takimi problemami.  Rozszerzenie czynnego słownictwa i kompetencji wypowiedzi (mniej i bardziej formalnej).       

Program

Ćwiczenia praktyczne (audio/ wideo / prezentacje / multi-media) dostosowane do potrzeb słuchaczy. Obok nich program zawiera wyjaśnienia teoretyczne i lingwistyczne odnoście procesu uczenia się (który nie jest magią, lecz działa jak przyczyna-skutek), możliwych tu problemów i sposobów ich rozwiązania.