Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Pure Vocabulary, Little Dictionary. Jeszcze więcej słownictwa bez słownika. (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

01-03-2022, 02-03-2022, 03-03-2022, 04-03-2022, 05-03-2022, 06-03-2022, 07-03-2022, 08-03-2022, 09-03-2022, 10-03-2022, 11-03-2022, 12-03-2022, 13-03-2022, 14-03-2022, 15-03-2022, 16-03-2022, 17-03-2022, 18-03-2022, 19-03-2022, 20-03-2022, 21-03-2022, 22-03-2022, 23-03-2022, 24-03-2022, 25-03-2022, 26-03-2022, 27-03-2022, 28-03-2022, 29-03-2022, 30-03-2022, 31-03-2022, 01-04-2022, 02-04-2022, 03-04-2022, 04-04-2022, 05-04-2022, 06-04-2022, 07-04-2022, 08-04-2022, 09-04-2022, 10-04-2022, 11-04-2022, 12-04-2022, 13-04-2022, 14-04-2022, 15-04-2022, 16-04-2022, 17-04-2022, 18-04-2022, 19-04-2022, 20-04-2022, 21-04-2022, 22-04-2022, 23-04-2022, 24-04-2022, 25-04-2022, 26-04-2022, 27-04-2022, 28-04-2022, 29-04-2022, 30-04-2022, 01-05-2022, 02-05-2022, 03-05-2022, 04-05-2022, 05-05-2022, 06-05-2022, 07-05-2022, 08-05-2022, 09-05-2022, 10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022, 19-05-2022, 20-05-2022, 21-05-2022, 22-05-2022, 23-05-2022, 24-05-2022, 25-05-2022, 26-05-2022, 27-05-2022, 28-05-2022, 29-05-2022, 30-05-2022, 31-05-2022, 01-06-2022, 02-06-2022, 03-06-2022, 04-06-2022, 05-06-2022, 06-06-2022, 07-06-2022, 08-06-2022, 09-06-2022, 10-06-2022

Termin

1.03 - 10.06.2022

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek i środa w godz. 15:00 - 16:30

Forma zajęć

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów (audio, video i dyskusje, praca w grupach). Praca ze zróżnicowanymi materiałami autentycznymi i profesjonalnymi. Różnorodne aktywizujące formy zajęć z przykładami praktycznymi.

Liczba uczestników

6 - 9 osób

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Kontynuacja kursu p.t. More Vocabulary, Less Dictionary . Kurs adresowany jest również do osób chcących zwiększyć swobodę wypowiedzi, jak i do tych, którzy chcą zrozumieć sposoby dochodzenia do słów
w kontekście, chcących zrozumieć jak tworzy się słowa praktycznie.

Cele

Udoskonalenie rozumienia (pozornie) trudnej wypowiedzi, oraz tworzenie własnych.  Praca nad umiejętnością dochodzenia do znaczenia dokumentów, filmów, relacji, bardziej codziennej wypowiedzi oraz radzenie sobie z uporządkowaniem „niecodziennych słów” w systemie języka angielskiego.  

Program

Walk the walk, not talk the talk czyli: Spaceruj, a nie rozmawiaj o spacerze. Uczenie się języka poprzez praktyczną komunikację. Praca nad słownictwem w formie przyjaznej dla uczestników, bogate listy słownictwa i materiały na każdych zajęciach, do ściągnięcia w aplikacji przed zajęciami.