Tytuł szkolenia

Prosta polszczyzna w urzędzie – poziom zaawansowany

Termin

26-11-2018

Termin

26.11.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe

Liczba uczestników

15

Koszt

590.00 PLN

Adresat

osoby, które ukończyły podstawowe szkolenie z prostej polszczyzny (standard Uniwersytetu Wrocławskiego)

Cele

Przygotowanie uczestników do kontroli jakości komunikacji w urzędzie.

Efekty szkolenia

  • poprawa kompetencji językowych uczestników
  • nabycie umiejętności analizowania i oceniania tekstów urzędowych pod względem językowym
  • nabycie umiejętności prowadzenia audytów językowych 

Program

  • Przypomnienie wiadomości o prostym języku i standardzie UWr
  • Lingwistyczna analiza tekstu urzędowego – warsztaty.
  • Zasady przekazywania informacji zwrotnej autorom.
  • Audyt komunikacji urzędowej.