Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

Profesjonalny doradca ds. etyki w służbie cywilnej

Termin

25-10-2021, 26-10-2021

Termin

25-26.10.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

prezentacja, ćwiczenia, warsztaty

Liczba uczestników

12

Koszt

850.00 PLN

Adresat

  • doradcy ds. etyki w służbie cywilnej
  • osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej i budowania dobrych relacji z innymi

Cele

Nabycie kompetencji w zakresie komunikacji i relacji z osobami zgłaszającymi się do doradców etycznych, rozwój kompetencji miękkich, niezbędnych do skutecznego pełnienia funkcji doradcy ds. etyki w służbie cywilnej.

Efekty szkolenia

  • nabycie umiejętności komunikowania się z osobami zgłaszającymi się do doradców etycznych
  • nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb osób zgłaszających się do doradcy etycznego i dobory metod ich wsparcia

Program

•        Wyzwania doradcy ds. etyki

•        Cel rozmowy z doradcą ds. etyki

•        Techniki prowadzenie rozmowy

▫        Umiejętność okazywania zrozumienia,

▫        Zamiana ocena/opinia

▫        Parafraza

▫        Komunikaty ja

•        Schemat rozmowy doradcy ds. etyki

•        Heurystyki

•        Wywieranie wpływu na innych

•        Techniki obrony przed manipulacją

•        Sposoby kontrolowania własnych emocji w sytuacjach stresowych, konfliktowych,

•        Asertywność- najważniejsze techniki 

•        Techniki skutecznego przekazywania informacji trudnych i niepopularnych

  • Mechanizm trójkąta dramatycznego dr Stephena Karpmana - jak tworzyć konstruktywne relacje poza trójkątem

•        Odczytywanie mowy ciała rozmówcy – komunikacja niewerbalna.