Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Praktyka komunikacji w języku rosyjskim od podstaw (poziom zerowy – bez testu kwalifikacyjnego) ONLINE LIVE

Termin

01-03-2022, 02-03-2022, 03-03-2022, 04-03-2022, 05-03-2022, 06-03-2022, 07-03-2022, 08-03-2022, 09-03-2022, 10-03-2022, 11-03-2022, 12-03-2022, 13-03-2022, 14-03-2022, 15-03-2022, 16-03-2022, 17-03-2022, 18-03-2022, 19-03-2022, 20-03-2022, 21-03-2022, 22-03-2022, 23-03-2022, 24-03-2022, 25-03-2022, 26-03-2022, 27-03-2022, 28-03-2022, 29-03-2022, 30-03-2022, 31-03-2022, 01-04-2022, 02-04-2022, 03-04-2022, 04-04-2022, 05-04-2022, 06-04-2022, 07-04-2022, 08-04-2022, 09-04-2022, 10-04-2022, 11-04-2022, 12-04-2022, 13-04-2022, 14-04-2022, 15-04-2022, 16-04-2022, 17-04-2022, 18-04-2022, 19-04-2022, 20-04-2022, 21-04-2022, 22-04-2022, 23-04-2022, 24-04-2022, 25-04-2022, 26-04-2022, 27-04-2022, 28-04-2022, 29-04-2022, 30-04-2022, 01-05-2022, 02-05-2022, 03-05-2022, 04-05-2022, 05-05-2022, 06-05-2022, 07-05-2022, 08-05-2022, 09-05-2022, 10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022, 19-05-2022, 20-05-2022, 21-05-2022, 22-05-2022, 23-05-2022, 24-05-2022, 25-05-2022, 26-05-2022, 27-05-2022, 28-05-2022, 29-05-2022, 30-05-2022, 31-05-2022, 01-06-2022, 02-06-2022, 03-06-2022, 04-06-2022, 05-06-2022, 06-06-2022, 07-06-2022, 08-06-2022, 09-06-2022, 10-06-2022

Termin

01.03 - 10.06.2022

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wrtorek i czwartek w godz. 14:30 - 16:00

Forma zajęć

Ćwiczenia praktyczne, zadania sytuacyjne, praca w parach i w grupach, odgrywanie ról. Wykorzystanie zadań kreatywnych. Wykorzystanie materiałów audio i wideo.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

1190.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji rozpoczynający naukę języka rosyjskiego i pragnący opanować leksykę dnia codziennego z elementami języka administracji oraz zasady gramatyczne na poziomie początkującym: A1-A2

Cele

Koncentracja na głównych działaniach językowych: recepcji, produkcji, interakcji i mediacji na poziomie początkującym. Kształtowanie kompetencji językowych, które pozwolą na w miarę swobodną komunikację w  języku rosyjskim w zakresie tematów przewidzianych programem.

Program

1. LEKSYKA: Wprowadzenie alfabetu rosyjskiego, rosyjskie imiona i imiona odojcowskie, zawody i miejsca pracy, kraje i narodowości, określanie wieku,  autoprezentacja, plan dnia, kuchnia i produkty spożywcze, mieszkanie i pomieszczenia w domu, miejsce zamieszkania – miasto/wieś, pory roku i pogoda.

2. GRAMATYKA: Czasowniki I i II koniugacji, zaimki dzierżawcze, rzeczowniki I,II,III deklinacji, przymiotniki – końcówki rodzajowe i odmiana, czas przeszły, liczebniki, połączenia liczebników z rzeczownikami.