Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Praktyczny angielski (poziom średniozaawansowany)

Termin

18-09-2023, 19-09-2023, 20-09-2023, 21-09-2023, 22-09-2023, 23-09-2023, 24-09-2023, 25-09-2023, 26-09-2023, 27-09-2023, 28-09-2023, 29-09-2023, 30-09-2023, 01-10-2023, 02-10-2023, 03-10-2023, 04-10-2023, 05-10-2023, 06-10-2023, 07-10-2023, 08-10-2023, 09-10-2023, 10-10-2023, 11-10-2023, 12-10-2023, 13-10-2023, 14-10-2023, 15-10-2023, 16-10-2023, 17-10-2023, 18-10-2023, 19-10-2023, 20-10-2023, 21-10-2023, 22-10-2023, 23-10-2023, 24-10-2023, 25-10-2023, 26-10-2023, 27-10-2023, 28-10-2023, 29-10-2023, 30-10-2023, 31-10-2023, 01-11-2023, 02-11-2023, 03-11-2023, 04-11-2023, 05-11-2023, 06-11-2023, 07-11-2023, 08-11-2023, 09-11-2023, 10-11-2023, 11-11-2023, 12-11-2023, 13-11-2023, 14-11-2023, 15-11-2023, 16-11-2023, 17-11-2023, 18-11-2023, 19-11-2023, 20-11-2023, 21-11-2023, 22-11-2023, 23-11-2023, 24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023, 01-12-2023, 02-12-2023, 03-12-2023, 04-12-2023, 05-12-2023, 06-12-2023, 07-12-2023, 08-12-2023, 09-12-2023, 10-12-2023, 11-12-2023, 12-12-2023, 13-12-2023, 14-12-2023, 15-12-2023

Termin

18.09 - 15.12.2023

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych, zajęcia środy, piątki

1 grupa  godz. 8:00-9:30

2 grupa  godz. 9:40-11:10.

 Uwaga: godziny podane są tylko dla dwóch grup. W momencie dużego zainteresowania zostaną stworzone nowe grupy z innymi terminami.

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

1350.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

Podtrzymanie kontaktu z językiem obcym przez pracowników administracji publicznej. Poprawa pewności siebie w mówieniu i czytaniu. 

Efekty szkolenia

Uczestnik kursu poznaje swoje mocniejsze i słabsze strony jako użytkownik języka obcego, rozwija – w zrównoważony sposób – umiejętności językowe i zmniejsza stres związany z mówieniem w języku obcym. 

Program

Praca z tekstem, dyskusja w grupie, praca w parach, słuchanie materiałów audio. 

Program w naturalny sposób obejmuje 5 kategorii: czytanie, mówienie, słuchanie, słownictwo i niezbędne elementy gramatyki. W oparciu o przeczytany lub wysłuchany tekst (opowiadanie, dialog, wywiad, prezentacje) utrwalane będzie słownictwo, przypomniane zostaną struktury gramatyczne, co pomoże uczestnikom w swobodnym wyrażaniu opinii.