Tytuł szkolenia

Postępowanie egzekucyjne w zakresie obowiązków niepieniężnych w ochronie środowiska

Termin

20-04-2020

Termin

20.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Marek Geszprych

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy są zaangażowani w wydawanie decyzji administracyjnych z sferze ochrony środowiska (pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich),
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w sferze ochrony środowiska, którzy powinni wykonać nałożone obowiązki

Cele

Przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez przedstawicieli organów administracyjnych egzekucyjnych czynności procesowych, takich jak: sporządzanie tytułów wykonawczych, formułowanie i  realizacja postanowień egzekucyjnych, stosowanie środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym, z uwzględnieniem specyfiki aspektów środowiskowych.

Efekty szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego stosowania egzekucyjnych instrumentów prawnych w analizowanej z materii.

Program

 • Identyfikacja obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej
 • Ustalanie stron postępowania egzekucyjnego
 • Formułowanie upomnień i tytułów egzekucyjnych
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w przypadkach szczególnych związanych m. in. z przejściem obowiązków na następcę prawnego lub zmianie przepisów prawnych w zakresie właściwości podmiotu mającego uprawnienia wierzyciela
 • Prowadzenie postępowań zabezpieczających
 • Szczegółowe aspekty stosowania środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie grzywny w celu przymuszenia, wykonania zastępczego i przymusu bezpośredniego
 • Wskazanie przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w ochronie środowiska, w tym dotyczące zwłaszcza aspektów z zakresu: gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony przyrody