Tytuł szkolenia

Podstawy RODO

Termin

16-03-2020

Termin

16.03.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

osoby, które wykonują obowiązki wymagające dostępu do danych osobowych 

Cele

Przekazanie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych informacji na temat:

 • jak postępować z danymi osobowymi zgodnie z RODO
 • jak reagować na wnioski obywateli dot. realizacji ich praw z RODO
 • jakie sytuacje stanowią naruszenie ochrony danych osobowych 

Efekty szkolenia

 • umiejętność ustalenia, jakie informacje są chronione na gruncie RODO
 • wiedza na temat zasad zbierania i dalszego przetwarzania danych
 • podstawowe umiejętności dotyczące zabezpieczenia danych
 • umiejętność identyfikacji wniosków podmiotów danych i odpowiednie reagowanie na nie 

Program

 • Informacje chronione na podstawie RODO
 • Udostępnienie a powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki administratora
 • Inspektor ochrony danych – zadania i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie
 • Prawa osób, których dane dotyczą – jak redagować klauzule informacyjne, jak i kiedy należy reagować, gdy wpływają wnioski
 • Bezpieczeństwo danych osobowych, m.in. wymagania dot. procedur wewnętrznych, najczęściej popełniane błędy
 • Naruszenia ochrony danych osobowych – kiedy, kto i co powinien zgłosić oraz do kogo
 • Kontrola organu nadzoru – jak przebiega i jak się do niej przygotować
 • Odpowiedzialność osób upoważnionych i sankcje za naruszenie RODO
 • Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu RODO w sektorze publicznym