Tytuł szkolenia

Podstawy języka analizy w języku angielskim (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-09-2023, 19-09-2023, 20-09-2023, 21-09-2023, 22-09-2023, 23-09-2023, 24-09-2023, 25-09-2023, 26-09-2023, 27-09-2023, 28-09-2023, 29-09-2023, 30-09-2023, 01-10-2023, 02-10-2023, 03-10-2023, 04-10-2023, 05-10-2023, 06-10-2023, 07-10-2023, 08-10-2023, 09-10-2023, 10-10-2023, 11-10-2023, 12-10-2023, 13-10-2023, 14-10-2023, 15-10-2023, 16-10-2023, 17-10-2023, 18-10-2023, 19-10-2023, 20-10-2023, 21-10-2023, 22-10-2023, 23-10-2023, 24-10-2023, 25-10-2023, 26-10-2023, 27-10-2023, 28-10-2023, 29-10-2023, 30-10-2023, 31-10-2023, 01-11-2023, 02-11-2023, 03-11-2023, 04-11-2023, 05-11-2023, 06-11-2023, 07-11-2023, 08-11-2023, 09-11-2023, 10-11-2023, 11-11-2023, 12-11-2023, 13-11-2023, 14-11-2023, 15-11-2023, 16-11-2023, 17-11-2023, 18-11-2023, 19-11-2023, 20-11-2023, 21-11-2023, 22-11-2023, 23-11-2023, 24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023, 01-12-2023, 02-12-2023, 03-12-2023, 04-12-2023, 05-12-2023, 06-12-2023, 07-12-2023, 08-12-2023, 09-12-2023, 10-12-2023, 11-12-2023, 12-12-2023, 13-12-2023, 14-12-2023, 15-12-2023

Termin

18.09. - 15.12.2023

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne, zajęcia w czwartki w godz. 15.10 - 16.40

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Cele

Zapoznanie uczestników ze specjalistycznym językiem z zakresu analizy, statystyki i ewaluacji polityk publicznych. Typowi uczestnicy korzystają w pracy z raportów i analiz sporządzanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe

Efekty szkolenia

Pogłębienie umiejętności przetwarzania dokumentów analitycznych opracowanych w języku angielskim.

Program

Podstawowe zwroty używane w badaniach społeczno-ekonomicznych i naukowej analizie ilościowej i jakościowej; podstawowe pojęcia i wyrażenia używane w statystyce; sposoby prezentacji wyników; sformułowania wykorzystywane do przedstawienia współzależności pomiędzy zmiennymi oraz opisywania trendów; zwroty stosowane przy podsumowywaniu rezultatów badań; itp.

 

Forma zajęć: ćwiczenie umiejętności językowych z zakresu języka analizy, na przykładzie dokumentów i raportów instytucji w krajach anglojęzycznych, lub międzynarodowych (a także w Polsce); interpretacja dokumentów o charakterze sprawozdawczym i prognostycznym; przegląd sposobów prezentacji danych; dyskusja i wymiana doświadczeń.