Tytuł szkolenia

”Out of the box” – 12 fresh ways of thinking for civil servants (poziom zaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

02-03-2022, 03-03-2022, 04-03-2022, 05-03-2022, 06-03-2022, 07-03-2022, 08-03-2022, 09-03-2022, 10-03-2022, 11-03-2022, 12-03-2022, 13-03-2022, 14-03-2022, 15-03-2022, 16-03-2022, 17-03-2022, 18-03-2022, 19-03-2022, 20-03-2022, 21-03-2022, 22-03-2022, 23-03-2022, 24-03-2022, 25-03-2022, 26-03-2022, 27-03-2022, 28-03-2022, 29-03-2022, 30-03-2022, 31-03-2022, 01-04-2022, 02-04-2022, 03-04-2022, 04-04-2022, 05-04-2022, 06-04-2022, 07-04-2022, 08-04-2022, 09-04-2022, 10-04-2022, 11-04-2022, 12-04-2022, 13-04-2022, 14-04-2022, 15-04-2022, 16-04-2022, 17-04-2022, 18-04-2022, 19-04-2022, 20-04-2022, 21-04-2022, 22-04-2022, 23-04-2022, 24-04-2022, 25-04-2022, 26-04-2022, 27-04-2022, 28-04-2022, 29-04-2022, 30-04-2022, 01-05-2022, 02-05-2022, 03-05-2022, 04-05-2022, 05-05-2022, 06-05-2022, 07-05-2022, 08-05-2022, 09-05-2022, 10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022, 19-05-2022, 20-05-2022, 21-05-2022, 22-05-2022, 23-05-2022, 24-05-2022, 25-05-2022, 26-05-2022, 27-05-2022, 28-05-2022, 29-05-2022, 30-05-2022, 31-05-2022, 01-06-2022, 02-06-2022, 03-06-2022, 04-06-2022, 05-06-2022, 06-06-2022, 07-06-2022, 08-06-2022, 09-06-2022, 10-06-2022

Termin

02.03 - 10.06.2022

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne

środa w godz. 15:10 - 16:40

Forma zajęć

Ćwiczenia typowo językowe i ćwiczenie sposobów wyrażania własnej opinii w trakcie dyskusji, elementy tłumaczeń (+ praca domowa na ten sam temat: czytanie i oglądanie/słuchanie oryginalnych materiałów)

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby (typowo, ale nie wyłącznie, pracownicy w administracji publicznej) zainteresowane problematyką jak wyżej i poniżej.

Cele

Poprawa sprawności językowych urzędnika w kontakcie z materiałami anglojęzycznymi. W każdym przypadku najpierw praca domowa w formie słuchania/oglądania YouTube, BBC, TED, itd. + czytania tekstu autentycznego w języku angielskim a potem rozważanie i omawianie zagadnień w grupie w języku angielskim (ew. także na podstawie różnorodnych krótkich ćwiczeń i tłumaczenia z j. polskiego).

Program

Jakie są (nieraz kontrowersyjne ale na pewno innowacyjne) pomysły, podejścia, filozofie i dobre rady 12 światowych ekspertów/pomysłodawców (wśród, na przykład: Adam Curtis, Shari Davis, Niall Ferguson, David Graeber, David Halpern, David Kelley, Stephanie Kelton, William MacAskill, Mark H. Moore, Jacques Peretti, Michael Sandel, Tom Steinberg, itd.)