Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Rosyjski_Język rosyjski w praktyce (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021, 26-11-2021, 27-11-2021, 28-11-2021, 29-11-2021, 30-11-2021, 01-12-2021, 02-12-2021, 03-12-2021, 04-12-2021, 05-12-2021, 06-12-2021, 07-12-2021, 08-12-2021, 09-12-2021, 10-12-2021, 11-12-2021, 12-12-2021, 13-12-2021, 14-12-2021, 15-12-2021, 16-12-2021, 17-12-2021

Termin

15.09-17.12.2021 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wrtorek i czwartek w godz. 8:00-9:30  

Forma zajęć

Ćwiczenia praktyczne, zadania sytuacyjne, praca w parach i w grupach, odgrywanie ról. Wykorzystanie projektów i zadań kreatywnych.

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

1090.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji kontynuujący naukę języka rosyjskiego i pragnący opanować leksykę dnia codziennego z elementami języka administracji oraz zasady gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym  (B1)

Cele

Koncentracja na głównych działaniach językowych: recepcji, produkcji, interakcji i mediacji na poziomie średniozaawansowanym. Podniesienie kompetencji językowych, które pozwolą na w miarę swobodną komunikację w  języku rosyjskim w zakresie tematów przewidzianych programem.

Program

Kurs języka ogólnego na poziomie  A2+/B1 w skali ESOKJ. Tematyka zajęć: Polityka wewnętrzna i zagraniczna – spotkania na szczycie, walka z terroryzmem, procesy migracyjne, uchodźcy, globalizacja i emigracja, demonstracje i protesty. Gospodarka i przedsiębiorczość. Rynek pracy. Cechy biznesu rosyjskiego. Kryzys ekonomiczny. Bieżące wydarzenia w kraju i na świecie.