Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Wprowadzenie do języka prezentacji danych (poziom średniozaawansowany)

Termin

08-09-2020, 09-09-2020

Termin

8-9 i 11 września 2020 r.

Czas trwania

3 dni zajęć (po 150 minut dziennie)

godz. 8:00-9:45 i 10:00-11:15

Forma zajęć

Praca w grupie "na żywo" oraz praca na materiałach udostępnionych z wyprzedzeniem do przeanalizowania przed kolejnymi zajęciami. Praca na autentycznych materiałach, artykułach prasowych, raportach i dokumentach.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Osoby przygotowujące się do zadań związanych z przedstawianiem danych (liczbowych, statystycznych) ustnie i na piśmie. 

Cele

wprowadzenie do języka prezentacji danych

Program

Wprowadzenie i przećwiczenie podaatwowego słownictwa niezbędnego do przekazywania (ustnie i pisemnie) treści zawierających różnego rodzaju dane. Położenie nacisku na użycie profesjonalnego słownictwa oraz na poprawność wykorystywanych przy tym struktur gramatycznych.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prawidłowe przekazywanie treści aby nie dochodziło do nieporozumień z powodu złego wyboru słownictwa lub struktury.