Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Stress management in speaking. Mówię bez stresu. (poziom średniozaawansowany)

Termin

25-05-2020, 27-05-2020, 29-05-2020

Termin

25, 27, 29 maja 2020 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

godziny: 11:15-12:30 – 10 min. przerwy – 12:40-13:55

Forma zajęć

Praktyczne refleksje nad efektywną komunikacją, uaktywnienie zdobywanych umiejętności poprzez ich używanie. Wybór przydatnych komunikatywnie praktycznych uwag psychologicznych. Szczegółowy program zajęć do bieżącej modyfikacji stosownie do zaawansowania znajomości języka i doświadczenia zawodowego uczestników.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które wciąż czują się mało komfortowo używając języka angielskiego, nawet w dość prostych sytuacjach. Dodatkowo, ponieważ uczą się już dość długo narasta w nich niezadowolenie, że „stare problemy” nie przechodzą.
W przypadku użycia odpowiednich i aktywnych  metod problemom powyższym można jednak zaradzić. Same kontakty będą przynosić większą satysfakcję.  

Cele

Ograniczenie i kontrola nad stresem w kontaktach po angielsku. Praktyczna odpowiedź na pytanie: „Dlaczego mam takie trudności, skoro język wydaje się prosty?”. Szkolenie na charakter skills-oriented, praca nad konkretnymi umiejętnościami np. : rozumienie ze słuchu, dochodzenie do znaczenia z kontekstu.

Program

Praktyczne refleksje nad efektywną komunikacją, uaktywnienie zdobywanych umiejętności poprzez ich używanie. Wybór przydatnych komunikatywnie praktycznych uwag psychologicznych. Szczegółowy program zajęć do bieżącej modyfikacji stosownie do zaawansowania znajomości języka i doświadczenia zawodowego uczestników.