Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Spotkania na żywo i online w pigułce (poziom średniozaawansowany)

Termin

14-12-2020, 16-12-2020, 17-12-2020

Termin

14, 16-17 grudnia 2020 

Czas trwania

3 dni szkoleniowe (po 150 minut dziennie)

godz. 13:00-14:15 i 14:25-15:40

Forma zajęć

aktywna praca na forum grupy, prezentacja stanowiska, dyskusja, dostosowanie rejestrów językowych, mini-prezentacja

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

pracownicy administracji publicznej uczestniczący w spotkaniach prowadzonych w języku angielskim na żywo i online

Cele

Rozwijanie umiejętności przydatnych w sytuacjach wystąpień publicznych, zarówno w trakcie spotkań jak i w czasie przerw w obradach

Program

Elementy języka formalnego niezbędnego w trakcie spotkań. Wypowiadanie się na forum publicznym. Przełamywanie trudności w uczestniczeniu w spotkaniach na żywo i on-line. Zadawanie pytań i reagowanie na odpowiedzi innych. Stworzenie banku przydatnych struktur, o które można oprzeć wypowiedź.