Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Online and Home Working. Pracuję z domu. (poziom średniozaawansowany)

Termin

18-05-2020, 20-05-2020, 22-05-2020

Termin

18, 20, 22 maja 2020 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

godziny: 11:15-12:30 i 12:40-13:55

Forma zajęć

Intensywny trening aktywizujący uczestników z wykorzystaniem metod do pracy zdalnej. Zajęcia nie będą miały formy wykładu. Będzie to raczej zestaw narzędzi do praktycznej pracy i komunikacji po angielsku w różnych aktywizujących formach. Znajdą się również refleksje o pracy w grupie i innych formach.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, dla których praca bez bezpośrednich kontaktów stała się koniecznością i chcieliby łatwiej odnaleźć się w obecnej sytuacji zdobywając nowe umiejętności w kontekście języka angielskiego.   

Cele

Wykształcenie i przećwiczenie umiejętności przydatnych w pracy zdalnej w języku angielskim z uwzględnieniem aspektów takich jak: organizacja środowiska pracy, rozkład czasu, obsługa narzędzi do pracy zdalnej. Nie bez znaczenia pozostaje też rozumienie różnic kulturowych w pracy z osobami z kręgu anglojęzycznego.

Program

Metody pracy w rzeczywistości zmienionej przez Covid-19. Ćwiczenia językowe w praktycznym kontekście pracy zdalnej remote working oraz udoskonalenie umiejętności precyzyjnej komunikacji pisemnej, bardziej lub mniej formalnej. Szczegóły programowe do bieżących ustaleń stosownie do umiejętności i oczekiwań uczestników.