Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Lepsza rozmowa – ćwiczenia praktyczne. (poziom średniozaawansowany)

Termin

20-07-2020, 21-07-2020, 23-07-2020

Termin

20, 21, 23 lipca 2020 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

 godziny: 13:00-14:15 i 14:25-15:40

Forma zajęć

Aktywna praca na forum grupy, budowanie wypowiedzi w oparciu o proste i skuteczne wzorce, dyskusja, dostosowanie rejestrów językowych z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej wykorzystujący w swojej pracy język angielski jako narzędzie komunikacji.

Cele

Rozwijanie umiejętności konwersacji w języku angielskim, przełamanie bariery językowej w naturalnej sytuacji komunikacyjnej.

Program

Rozmowa jako przekaz jasny, skuteczny i dostosowany do odbiorcy. Narzędzia skutecznej komunikacji: zgoda, sprzeciw, wątpliwość. Pośrednie i bezpośrednie formułowanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Typowe struktury służące wyrażaniu prośby, sugestii, propozycji. Stworzenie banku przydatnych struktur, o które można oprzeć wypowiedź.