Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Korespondencja biurowa w pigułce (poziom średniozaawansowany)

Termin

07-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020

Termin

7, 9-10 grudnia 2020

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

godziny: 13:00-14:15 i 14:25-15:40

Forma zajęć

praca z tekstem, analiza przykładów, ćwiczenia tłumaczeniowe

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy w swojej pracy prowadzą korespondencję w języku angielskim, przygotowują opinie, e-maile, itd.

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami używanymi w typowej korespondencji oficjalnej prowadzonej z partnerami zagranicznymi.

Program

Różnice między przekazem ustnym a pisemnym; cele korespondencji i narzędzia potrzebne do ich osiągnięcia. Uprzejme i niebezpośrednie wypowiedzi; różnice pomiędzy wyrażeniami formalnymi i nieformalnymi używanymi w korespondencji. Układ listu, zastosowanie łączników zdań i budowa zdań złożonych, różne rodzaje listów. Omówienie najbardziej typowych błędów popełnianych w korespondencji po angielsku oraz przygotowanie banku zwrotów pomocnych dla piszących.