Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Język prawa w pigułce (poziom średniozaawansowany)

Termin

07-09-2020, 09-09-2020, 11-09-2020

Termin

7, 9 i 11.09 2020 r. 

 

Czas trwania

3 dni zajęć (10 godzin dydaktycznych)

godz. 

Forma zajęć

Praca z tekstem, analiza przykładów, ćwiczenia tłumaczeniowe, dyskusja w grupie

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy w swojej pracy stykają się z tekstami prawniczymi w języku angielskim (prawo i jego wdrażanie). 

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami ułatwiającymi zrozumienie struktury i logiki tekstu prawnego w języku angielskim.

Program

Proces legislacyjny w Polsce od projektu do ustawy, najważniejsi uczestnicy i ich rola; etapy procesu legislacyjnego w UE, podmioty zaangażowane i ich uprawnienia; język prawniczy a język formalny; specyfika języka dyrektywy UE; etapy wdrażania prawa unijnego