Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Sztuka mówienia

Termin

07-07-2021

Termin

7.07.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.30-16.30)

Forma zajęć

praktyczne warsztaty z elementami wykładu

Liczba uczestników

10

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Alicja Malinowska

Adresat

Pracownicy urzędów i instytucji, rzecznicy prasowi, osoby odpowiedzialne za kontakt z klientem, wykładowcy, osoby występujące publicznie podczas paneli, szkoleń, konferencji itp.

Cele

Trening umiejętności w zakresie swobody podczas wystąpień oraz ich skuteczności.

Efekty szkolenia

  • Wzrost umiejętności panowania nad głosem, ciałem i wypowiedzią.
  • Opanowanie techniki rozgrzewki przed wystąpieniem
  • Lepsze panowanie nad tremą.
  • Wzrost umiejętności utrzymania uwagi słuchaczy.

Program

  • ćwiczenia prawidłowego oddychania (na matach)
  • ćwiczenia wydobycia swobodnego, nośnego dźwięku,
  • praca nad dykcją,
  • krótkie prezentacje Uczestników,
  • praca nad tempem i dynamiką wypowiedzi,
  • nauka rozluźniania i aktywizowania mięśni.

 

 

Z uwagi na  to, iż podczas szkolenia realizujemy blok lekkich ćwiczeń fizycznych na matach konieczne jest, by Uczestnicy mieli stroje sportowe (t-shirt, bawełniane spodnie, skarpety lubmiękkie o buwie).