Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE RODO w urzędzie – aspekty praktyczne

Termin

26-04-2021, 27-04-2021

Termin

26-27.04.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00  

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku, omówienie przykładowych wzorów dokumentów

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza i pracownicy mający dostęp do danych osobowych
 • legislatorzy, radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną i organizacyjną urzędu
 • członkowie zespołów ds. ochrony danych osobowych i koordynatorzy w obszarze RODO 

Cele

Przekazanie, jak można racjonalnie stosować przepisy RODO, jednocześnie działając zgodnie z prawem i nie paraliżując działań urzędu 

Efekty szkolenia

 • wiedza, które informacje podlegają ochronie na podstawie RODO oraz jak je legalnie zbierać i dalej przetwarzać m.in. udostępniać 
 • umiejętność identyfikacji, kiedy osoby, których dane dotyczą mogą korzystać z praw na podstawie RODO
 • identyfikacja, kiedy dochodzi do naruszenia ochrony danych i jak się w takiej sytuacji należy zachować 

Program

Omówienie najnowszych decyzji i stanowisk Prezesa UODO oraz przykłady typowe dla sektora publicznego związane z KPA, dostępem do informacji publicznej, petycjami, procesem legislacyjnym itd. 

 • Zakres informacji chronionych na podstawie RODO (m.in. służbowe dane kontaktowe, informacje o przedsiębiorcach, osoby reprezentujące osoby prawne, cudzoziemcy)
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych (m.in. legalność zbierania i udostępniania danych, tzw. dane nadmiarowe, zapewnienie rozliczalności, retencja a BIP)
 • Udostępnienie danych a ich powierzenie (m.in. kiedy konieczna jest umowa powierzenia i jakie elementy musi zawierać, jak weryfikować dostawców usług; przykładowe wzory dokumentów)
 • Prawa osób, których dane dotyczą (m.in. jakie prawa z RODO ma obywatel, który kontaktuje się z urzędem, jak racjonalnie informować, aby uniknąć „papierologii”, czy każdy ma prawo do „bycia zapomnianym”, przykładowe wzory dokumentów)  
 • Inspektor Ochrony Danych - status, obowiązki, współpraca
 • Bezpieczeństwo danych – neutralność technologiczna, procedury wewnętrzne
 • Naruszenia ochrony danych (co, kiedy i komu zgłaszać; jak minimalizować ryzyko zaistnienia naruszeń)  
 • Kontrola Prezesa UODO, sankcje i odpowiedzialność
 • Przykładowe „RODO bzdury” w sektorze publicznym