Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE RODO w HR. Jak skutecznie rekrutować i zatrudniać pracowników z RODO w tle?

Termin

09-06-2021

Termin

9.06.2021

Czas trwania

1  dzień  szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

specjaliści działów HR, kadra zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowiskach związanych z  HR zarówno w firmach jak i administracji publicznej

Cele

Nabycie wiedzy niezbędne by zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych przeprowadzać proces rekrutacji. 

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał :

-przygotować właściwe ogłoszenie i dokumenty dla kandydatów o pracę

-przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z prawem

- prowadzić właściwie akta osobowe pracownika uwzględniając zgody na przetwarzanie wizerunku,  monitoring i inne

Program

1. Formalne wymogi przeprowadzania procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a/ nowe CV zgodne z RODO i UODO

b/ o jakie informacje możemy zapytać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?

c/ czy klauzula jest konieczna?

d/ referencje jako źródło dodatkowych informacji o kandydacie

e/ formalne wymogi zgody na przetwarzanie danych osobowych

f/ zatrudnianie cudzoziemców- wymogi, dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

2. Formy rekrutacji w administracji publicznej.

a/ co zawrzeć w ogłoszeniu o pracę na stronie www urzędu?

b/ konkurs na stanowisko

- wymogi dotyczące gromadzenia i przechowywania dokumentów aplikacyjnych

- które dane są obligatoryjne a które fakultatywne?

- usuwanie danych kandydatów niezatrudnionych a obowiązek sprawozdawczości

b/ mianowanie na stanowisko- jakie dane są niezbędne?

c/ rekrutacja wewnętrzna

3.Korzystanie z zewnętrznych firm rekrutacyjnych a nowe regulacje prawne.

a/ rekrutacja przez portale internetowe

b/ współpraca z agencją pośrednictwa pracy

c/ urząd pracy jako przekazujący dane osobowe pracownika

4. Dokumentacja pracownika- jak mają wyglądać akta osobowe?

a/ klauzule informacyjne

b/ zgody

c/ kwestionariusz osobowy- jakie dane zbierać?

d/ pozyskiwanie danych osób trzecich od pracownika

5. Wizerunek pracownika jako dana osobowa szczególna.

a/ monitoring w miejscu pracy- omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem wizerunku.

b/ przetwarzanie wizerunku dla różnych celów:

- zdjęcia na identyfikatorach, strona www, fb, legitymacje służbowe,

- działania promocyjne firmy/urzędu

-wytyczne dotyczące miejsc, w których monitoring może być prowadzony,

- cele monitoringu

c/ organizacja imprez firmowych a kwestie wizerunkowe.

d/ burmistrz, szef jako osoba publiczna a jego wizerunek w internecie.

6.Prawo pracy a RODO- co zmieniło się dla pracowników i pracodawców od 10.05.2018r?

a/ omówienie regulacji dot. danych biometrycznych pobranych od  pracownika

-kiedy  pobieranie tych danych przez pracodawcę jest możliwe?

- jak dodatkowo zabezpieczyć  dane biometryczne

b/ zagadnienia związane z ubezpieczeniem pracownika

c/ czy bank ma prawo pozyskiwać informacje o pracowniku?