Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Radzenie sobie z malejącym zaangażowaniem i rosnącym wypaleniem zawodowym w zespole

Termin

21-04-2021

Termin

21.04.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (6 godzin dydaktycznych), godz. 9.00-14.15

Forma zajęć

Online

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Aneta Dreksler

Adresat

 • Dyrektorów, Kierowników, osób zarządzających zespołami
 • Pracowników działu kadr lub HR
 • Osób zainteresowanych tematyką wypalenia zawodowego

Cele

Podwyższenie kompetencji w zakresie  rozpoznawania wczesnych symptomów postępującego wypalenia zawodowego wśród pracowników oraz zarzadzania zespołem z wykorzystaniem metod zaradczych oraz zwiększających zaangażowanie pracowników.

Efekty szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska wypalenia zawodowego oraz rozpoznawania postępującego wypalenia zawodowego pracownika, różnych metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
 • Zwiększenie umiejętności zarządzania pracownikami w kontekście radzenia sobie z pracownikiem o malejącym zaangażowaniu oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu
 • Poszerzenie umiejętności budzenia większego zaangażowania wśród pracowników

Program

Podstawowe zagadnienia związane z wypaleniem zawodowym

 • Definicja i Przyczyny
 • Wpływ stresu zawodowego na rozwój wypalenia zawodowego
 • Etapy rozwoju wypalenia zawodowego
 • Wpływ organizacji oraz zasobów osobistych na wypalenie zawodowe

 

Konsekwencje wypalenia zawodowego

 • Wymiar indywidualny
 • Wymiar interpersonalny
 • Wymiar organizacyjny

 

Rozpoznawanie postępującego wypalenie zawodowe u pracownika

 • Objawy wypalenia zawodowego
 • Rozpoznawanie czynników obecnych w organizacji, zwiększających ryzyko powstania wypalenia zawodowego

 

Wsparcie pracownika na różnych etapach rozwoju wypalenia zawodowego

 • Na poziomie organizacyjnym
 • Na poziomie zarządzania zespołem
 • Na poziomie interpersonalnym
 • Na poziomie indywidualnym pracownika

 

Job crafting – nowoczesna metoda budowania zaangażowania i satysfakcji pracy